Zarząd Spółki Kefirek S.A. informuje, że Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy. W dniu 04.02.2019 powyższy Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika Kefirek Spółka Akcyjna poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Wojciecha Pietruszki.
Sygnatura Akt: VIII GU 1153/18

W dniu 26 marca 2019 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Kefirek Spółka Akcyjna. Sąd wyznaczył Syndyka w osobie Wojciecha Pietruszki.
Sygnatura akt VIII GU 1151/18


Tymczasowy Nadzorca Sądowy – wojciech.pietruszka@wp.pl
Dział finansowo Kadrowy – ksiegowosc@kefirek.eu

Adres do korespondencji pozostaje niezmieniony:
Kefirek S.A.
Ul. Częstochowska 48
32-085 Modlnica